Welkom jij bent Gods geliefde kind

Geloof in Gods Woord, Jezus en in de Heilige Geest tot eer van Onze Vader.
Geen evenementen gevonden!

Samen Zingen

 1. Vluchtkerk – met open armen
 2. Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God
 3. Opwekking 717 stil mijn ziel
 4. Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Overdenking

 1. Opwekking 237 Jezus wij verhogen U
 2. Opwekking 488 de kracht van Uw liefde
 3. Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
 4. Opwekking 733 10.000 redenen
 1. Vluchtkerk – met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

 

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

 1. Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

 1. Opwekking 717 stil mijn ziel

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
-2x-
God U bent mijn God
Ik rust in U alleen

 1. Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
Mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

OVERDENKING

 

 1. Opwekking 237 Jezus wij verhogen U

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidde, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Jezus, wij verhogen U
Wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden Heer
En onze lofprijs geeft U eer

Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidden, bouw Uw troon
Als wij aanbidde, bouw Uw troon
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats

Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 2x.

 1. Opwekking 488 de kracht van Uw liefde

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien | En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven | Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
[eind 2x]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

 1. Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie. | Vul dit huis met Uw glorie. | Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U | en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

 1. Opwekking 733 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.                         } 2x
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.                                } 2x
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Een plek voor jouw!

Mijn geloof is een kerk die gelooft in Jezus

Een kerk die van god houd en van de mensen.