Welkom jij bent Gods geliefde kind

Geloof in Gods Woord, Jezus en in de Heilige Geest tot eer van Onze Vader.
Geen evenementen gevonden!

Samen Zingen

  1. Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
  2. Lichtstad met Uw Paarlen poorten
  3. Opwekking 807 God van licht
  4. Opwekking 770 Ik zal er zijn

  Overdenking

  1. Opwekking 789 Lopen op het water
  2. Opwekking 733 10.000 redenen
  3. Opwekking 764 Zegenkroon
  4. Opwekking 832 Jezus overwinnaar

   

  1. Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus

  Samen in de naam van Jezus
  Heffen wij een loflied aan,
  Want de Geest spreekt alle talen
  En doet ons elkaar verstaan.
  Samen bidden, samen zoeken
  Naar het plan van onze Heer.
  Samen zingen en getuigen,
  Samen leven tot zijn eer.

  Heel de wereld moet het weten
  Dat God niet veranderd is.
  En zijn liefde als een lichtstraal
  Doordringt in de duisternis.
  ‘T Werk van God is niet te keren
  Omdat Hij er over waakt,
  En de Geest doorbreekt de grenzen
  Die door mensen zijn gemaakt.

  Prijst de Heer, de weg is open
  Naar de Vader, naar elkaar.
  Jezus Christus, Triomfator,
  Mijn Verlosser, Middelaar.
  Vader, met geheven handen
  Breng ik U mijn dank en eer.
  ‘T Is uw Geest die mij doet zeggen:
  Jezus Christus is de Heer!

  1. Lichtstad met Uw Paarlen poorten

  Lichtstad met uw paarlen poorten,
  Wond’re stad zo hoog gebouwd
  Nimmer heeft men op deez’ aarde,
  Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

  Refrein.
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

  Heilig oord vol licht en glorie
  Waar de boom des levens bloeit
  En de stroom van levend water
  Door de gouden godsstad vloeit.

  Refrein.
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

  Schoon tehuis voor moede pelgrims
  Komend uit de zand-woestijn,
  Waar zij rusten van hun werken
  Bij de springende fontein.

  Refrein.
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

  Wat een vreugde zal dat wezen
  Straks vereend te zijn met Hem
  In die stad met paarlen poorten
  In het nieuw Jeruzalem.

  Refrein.
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

   

  1. Opwekking 807 God van licht

  In mijn twijfels, mijn verdriet,
  in mijn falen ontbreekt U niet.
  In uw liefde reist U mee.
  U bent de rust als het stormt op zee.
  U bent de rust als het stormt op zee.

  In mijn onrust neemt U mijn hand;
  in mijn vragen houdt uw Woord stand.
  In uw liefde reist U mee.
  U bent de rust als het stormt op zee.
  U bent de rust als het stormt op zee.

  Refrein:
  God van licht, wees mijn gids.
  Leid mij door het donker.
  Ik vertrouw op U.
  God van licht, wees mijn gids.
  Leid mij door het donker
  veilig naar de kust, waar U woont.
  Waar U woont,
  waar U woont,
  waar U woont.

  Storm en golven vrees ik niet.
  In de morgen zing ik mijn lied.
  In uw liefde reist U mee.
  U bent de rust als het stormt op zee.
  U bent de rust als het stormt op zee.

  Leid mij door het donker.
  Ik vertrouw op U.
  God van licht, wees mijn gids.
  Leid mij door het donker
  veilig naar de kust, waar U woont.
  Waar U woont,
  waar U woont,
  waar U woont.

  Bridge 4x:
  U schijnt feller
  dan de sterren.
  Heer, U leidt ons door de storm.

  God van licht, wees mijn gids.
  Leid mij door het donker.
  Ik vertrouw op U.
  God van licht, wees mijn gids.
  Leid mij door het donker
  veilig naar de kust.

  Leid mij door het donker.
  Ik vertrouw op U.
  God van licht, wees mijn gids.
  Leid mij door het donker
  veilig naar de kust, waar U woont.
  Waar U woont,
  waar U woont,
  waar U woont.

  Waar U woont.

  1. Opwekking 770 Ik zal er zijn

  Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
  Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
  Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

  Een boog in de wolken als teken van trouw
  Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
  In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
  Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

  ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
  Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

  De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
  Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
  Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
  U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

  O Naam aller namen, aan U alle eer
  Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
  Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
  Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

  ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
  Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

  Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

   

  OVERDENKING

   

  1. Opwekking 789 Lopen op het water

  U leert me lopen op het water
  De oceaan is weids en diep
  U vraagt me alles los te laten
  Daar vind ik U en ik twijfel niet

  En als de golven overslaan
  Dan blijf ik hopen op uw Naam
  Mijn ziel vindt rust
  Want in de storm bent U dichtbij
  Ik ben van U en U van mij

  De diepste zee is vol genade
  Uw sterke hand, die houdt mij vast
  En als mijn voeten zouden falen
  Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

  En als de golven overslaan
  Dan blijf ik hopen op uw Naam
  Mijn ziel vindt rust
  Want in de storm bent U dichtbij
  Ik ben van U en U van mij

  Geest van God, leer mij te gaan over de golven |
  In vertrouwen U te volgen                                                    |
  Te gaan waar U mij heen leidt                                             |              4x
  Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen |
  Ik vertrouw op Uw genade                                                   |
  Want ik ben in Uw nabijheid                                                 |

  En als de golven overslaan
  Dan blijf ik hopen op uw Naam
  Mijn ziel vindt rust
  Want in de storm bent U dichtbij
  Ik ben van U en U van mij

   

  1. Opwekking 733 10.000 redenen

   

  De zon komt op, maakt de morgen wakker
  Mijn dag begint met een lied voor U.
  Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
  Laat mij nog zingen als de avond valt.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
  Met meer passie dan ooit,
  O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
  Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
  Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
  Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
  Met meer passie dan ooit,
  O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  En op die dag, als mijn kracht vermindert,
  Mijn adem stokt en mijn einde komt,
  Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
  Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.                         } 2x
  Met meer passie dan ooit,
  O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Verheerlijk Zijn heilige Naam.
  Verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Loof de Heer, o mijn ziel.
  O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.                                } 2x
  Met meer passie dan ooit,
  O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

  Verheerlijk Zijn heilige Naam.
  Verheerlijk Zijn heilige Naam.

   

  1. Opwekking 764 Zegenkroon

  U zult altijd voor ons strijden
  U hebt steeds uw trouw getoond
  Deze waarheid is mijn blijdschap
  Heer, U draagt de zegekroon
  U, mijn helper en beschermer
  U, mijn redder en mijn vriend
  Uw genade is mijn adem en mijn lied

  Waar uw grootheid wordt bezongen
  Wil ik knielen voor uw troon
  Waar U bent, verstilt de onrust
  Want U draagt de zegekroon
  Vul dit huis nu met uw glorie
  Vul ons hart met heilig vuur
  Uw genade is mijn adem en mijn lied

  Halleluja!
  Jezus overwon
  Jezus overwon
  Halleluja! Prijs Hem
  Die de wereld overwon

  U zult altijd voor ons pleiten
  U zocht door tot U ons vond
  En geen macht kan U bestrijden
  Want U draagt de zegekroon
  U bent Jezus, de Messias
  Die de wereld redding biedt
  Uw genade is mijn adem en mijn lied

  Halleluja!
  Jezus overwon
  Jezus overwon
  Halleluja! Prijs Hem
  Die de wereld overwon

  Elke muur wordt neergehaald                  |
  Ieder bolwerk afgebroken                         |             3x
  U draagt de zegekroon               |
  U overwon, U overwon!               |

  Aan het kruis leek U verslagen
  Maar U hebt de dood onttroond
  Zelfs het graf kon U niet houden
  Want U draagt de zegekroon

  U draagt de zegekroon
  Halleluja!Halleluja!
  Jezus overwon
  Jezus overwon
  Halleluja! Prijs Hem
  Die de wereld overwon

  Elke muur wordt neergehaald                  |
  Ieder bolwerk afgebroken                         |             4x
  U draagt de zegekroon               |
  U overwon, U overwon!

  1. Opwekking 832 Jezus overwinnaar

  Waar U verschijnt wordt alles nieuw
  Want U bevrijdt en geeft leven
  Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
  Alles buigt voor Koning Jezus

  U bent de held die voor ons strijdt
  U baant de weg van overwinning
  Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
  Naam boven alle namen, Hoogste Heer

  Voor eeuwig is Uw heerschappij
  Uw troon staat onwankelbaar
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
  Jezus, Overwinnaar

  De duisternis licht op door U
  De duivel is door U verslagen
  Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
  Jezus leeft en ik zal leven!

  De schepping knielt in diep ontzag
  De hemel juicht voor onze Koning
  En de machten van de hel weten wie er regeert
  Naam boven alle namen, Hoogste Heer

  Voor eeuwig is Uw heerschappij
  Uw troon staat onwankelbaar
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
  Jezus, Overwinnaar

  Voor eeuwig is Uw heerschappij
  Uw troon staat onwankelbaar
  Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
  Jezus, Overwinnaar

  Voor eeuwig is Uw heerschappij
  Uw troon staat onwankelbaar
  Ongeëvenaarde kracht
  Ligt in Uw grote Naam
  Jezus, Overwinnaar

  Ongeëvenaarde kracht
  Ligt in Uw grote Naam
  Jezus, Overwinnaar
  (U bent) Jezus, Overwinnaar
  (U bent) Jezus, Overwinnaar

   

Een plek voor jouw!

Mijn geloof is een kerk die gelooft in Jezus

Een kerk die van god houd en van de mensen.