Onze missie

Evangelieverkondiging, uit genade God groot maken, Jezus zoeken, vinden en verkondigen
in de kracht van de Heilige Geest

Onze doelstelling

Het evangelie aan zoveel mogelijk mensen bekend maken door een praktische manier waardoor we een brug bouwen tussen de wijsheid uit de Bijbel en jouw dagelijks leven.

Iedereen is welkom, ongeacht welk verhaal je meebrengt, wat je vragen zijn, wat je verleden is, welke twijfels of strijd je ook hebt. We leven in afhankelijkheid van God, zoeken naar vervulling met de Heilige Geest en het is onze intentie om te groeien in Zijn Liefde en elkaar te dienen in Hardenberg en omstreken.

We doen dit door eens in de 3 maanden een bijeenkomst te organiseren met muziek, zang, bijbel verkondiging, gebed, getuigenissen, levensverhalen en ontmoeting.

Onze visie

Wij zijn geen kerk. Maar vinden het nodig nieuwe wegen te bewandelen waardoor wij naar buiten kunnen treden met de boodschap die God ons heeft gegeven. De boodschap die mensen tot behoud doet komen, waardoor mensen nieuw leven vinden, en waardoor bovenal God geëerd wordt. We gaan dit doen met eigentijds vormgegeven bijeenkomsten gericht op mensen die Jezus kennen en groeien willen in geloof maar ook op mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan of die Jezus niet kennen en zoekende zijn. We hebben elkaar iets moois te vertellen zoals God ons heeft opgedragen in Zijn Woord:

“Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is”
Matth. 28:19-20 BasisBijbel

En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.
Matteüs 5:15-16 BasisBijbel