Marcel Kuckelkorn

Passie voor het evangelie van Jezus,

Van huis uit ben ik opgevoed met normen en waarden zoals velen van ons.

Gedurende 40 jaar heb ik getracht binnen mijn ‘wereld’ deze normen en waarden te hanteren. Na vele ups en downs in mijn leven merkte ik echter de leegte die deze wereld met zich meebracht. De ellende die er is, de vele oorlogen en de ziekte. Maar ook dat er constant iets van mij verwacht werd. Presteren en nog eens presteren anders tel je bijna niet mee in onze samenleving, wie ben jij echt?

Na 40 jaar mocht ik de liefde van Jezus ervaren, ervaren dat ik het allemaal niet alleen hoeft te doen. Ervaren dat er inderdaad meer bestond tussen hemel en aarde. Ervaren dat er één iemand is die mij neemt zoals ik ben met al mijn beperkingen. Iemand die mij liefheeft en mij voor wil gaan in mijn leven. Maar ook iemand die mij draagt in mijn moeilijke momenten.

Die iemand is Jezus. Hij stierf alleen voor mij aan het kruis op Golgotha! Deze genade wil ik graag vertellen aan de mensen om mij heen. Dit is wat je iedereen gunt in zijn/haar leven.

Ik hoop dat wij dit kunnen en mogen uitstralen en vertellen aan de mensen uit onze omgeving. Mijn gebed is; als je dit leest Jezus al kent of Jezus mag gaan leren kennen en Zijn liefde en passie voor jou gaat voelen in je dagelijks leven.